Průvodci

Kontakt

Sdružení průvodců Český Krumlov
náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 602 428 016
E-mail: ckguides@ckrumlov.cz
www.pruvodci.ckrumlov.cz

Jednatelé sdružení:

Mgr. Stanislav Jungwirth
Ing. Edita Macková
Ing. Oto Šrámek

Sdružení má transparentní účet u RB č.: 6733348001/5500

Oficiální informační systém regionu Český Krumlov