Průvodci

Partneři sdružení

Město Český Krumlov

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. Společnost Českokrumlovský rozvojový fond je obchodní společností ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov.
Hlavním posláním společnosti je zajištění kvalitních oprav historicky cenných objektů ve městě Český Krumlov, s následným zajištěním optimálního funkčního a finančního využití, a to v souladu s cíli rozvoje města.
Svojí další činností v oblasti cestovního ruchu přispívá Českokrumlovský rozvojový fond výrazně k podpoře, organizaci a rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Svými aktivitami přivádí společnost do města a regionu domácí i zahraniční investory.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů ustanovené na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů.

 

 

Sdružení průvodců České republiky

Sdružení průvodců ČR Je nejstarší profesní organizací kvalifikovaných průvodců v ČR. Vznikla v roce 1990 jako dobrovolná, stavovská, nezávislá, národnostně otevřená a nepolitická organizace, která hájí profesní a sociální zájmy svých členů. Sdružení průvodců sdružuje především průvodce, pro něž je tato činnost hlavním zdrojem příjmů. Za svůj cíl a prakticky jedinou náplň činnosti Sdružení považuje změnu zákonů, upravujících činnost průvodců na území ČR obdobným způsobem jako v ostatních zemích EU i jiných zemích s vyspělým cestovním ruchem, aby činnost průvodců mohli vykonávat pouze lidé odborně i jazykově kvalifikovaní.

Asociace průvodců České republiky

Asociace průvodců ČR Asociace průvodců ČR vznikla na podzim roku 2001 jako občanské sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů v ČR, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Předmětem činnosti asociace je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů.

Průvodci Praha

Průvodci Linz

Průvodci Pasov

Průvodci Salzburg

CzechTourism

CzechTourism Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu.
Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty.
CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika, ale i další témata: bohatství historie, zážitková a aktivní dovolená. Kromě těchto zmíněných oblastí CzechTourism dlouhodobě propaguje v domácím cestovním ruchu regionální akce, které byly vybrány ve spolupráci se zástupci krajů.

Oficiální informační systém regionu Český Krumlov