Průvodci

Sdružení průvodců Český Krumlov

Sdružení průvodců Český Krumlov je profesní sdružení licencovaných průvodců, jehož hlavním cílem je zvyšování kvality a profesionality průvodcovských služeb v Českém Krumlově a jeho regionu.

Co Vám nabízíme?

Prohlídky jednoho z nejkrásnějších měst České republiky, města Český Krumlov, města zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO.

Portfolio našich členů je široké - od standardní všeobecné prohlídky města až po specializované, na přání připravené, prohlídky. V nabídce našich členů najdete prohlídky města, exteriéru či interiéru Státního hradu a zámku Český Krumlov, Muzea Fotoateliéru Seidel, Grafitového dolu či pivovaru.

Nabízíme prohlídky v těchto jazycích: 

Čeština

Angličtina

Němčina

Japonština

Ruština

Magyar

Francouzština

Španělština

Italština

Čeština Angličtina Němčina Japonština Ruština Maďarština Francouzština Španělština Italština

Proč si vybrat oficiálního průvodce města Český Krumlov?

* má potřebnou kvalifikaci a průběžně se vzdělává; doplňuje si své znalosti nejen o historii, ale i o produktech a službách pro turisty

* je registrovaný a provozuje řádně svou živnost dle zákonů

* je zasvěcený; zná nejen historii objektů, příběhy a legendy, ale i život obyvatel; zná zajímavosti; ví co se připravuje

* zná místní podmínky a může Vám tak pomoci i v dalších záležitostech Vašeho pobytu

Jaké podmínky musí splňovat oficiální průvodce města Český Krumlov?

Podmínky, které místní oficiální průvodce musí splňovat:

- mít minimálně 3 roky praxe z průvodcování

- být řádně zaregistrován k provozování živnosti průvodce a mít IČO

- být zaregistrován městem jako oficiální průvodce

- průběžně zdokonalovat své znalosti v rámci každoročního vzdělávacího cyklu pro průvodce

- mít odznak oficiálního průvodce

Oficiální informační systém regionu Český Krumlov